Mit kell tudni a BIBLIÁRÓL?! - vélemény

Átlag: 4.75 (4 szavazat)

Kategória: Egyéb könyvek

Közzétéve 2022 június, 22 - 10:10

Mi is a BIBLIA?!

Felhasználási tapasztalat:: több mint 1 hónap
Ár : 1000 Forint
Vonalkód: 13636

Soha életemben nem forgattam a Bibliát, én még a Kádár korszakban nevelkedtem és abban az időben nem volt “dicsőség” a bibliával, valással foglalkozni.A materialista gondolkodás módot tették kötelezővé mindenki számára, templomban esküdni, keresztelkedni bizonyos hivatások – rendőr- katona, állami tisztségviselők, párttagok stb.- részére kifejezettel tiltott volt, az állásával játszott aki ezt megszegte.Tudok olyan kolléga nőről, aki titokban vidéken templomban esküdött, miután ezt megtudták, azonnal el is bocsájtották, pedig munkáját példamutatóan végezte.

Változnak az idők, változnak a törvények, a szokások,változik a politika,s a mai modernek mondható világban már nem tiltott a vallás gyakorlás, sőt egyre inkább terjed a fiatalok körében is.A keresztén hitt és vallás, annak gyakorlása ma már egyre inkább terjed.

Felvetődött bennem az a gondolat,hogy én is utána nézek, mi is az a Biblia, miről is szól?

Erre a kérdésre ma már válaszolni tudok,megszerzett tudásomra alapozva.

Röviden így fogalmazhatnám meg:

A BIBLIA olyan könyvek gyüjteménye, amelyeket különböző szerzők írtak le, ezer évnél hosszabb időszak alatt.

A Biblia két fő részre oszlik!

Ószövetségre és az Újszövetségre!

Mit is kell tudnunk az Ószövetségről, mi is az?Erre a fontos kérdésre az alábbiakat tudom válszolni.

Az Ószövetség könyvei a szidóság szent iratai.

Ennek a népnek ezeréves történetét rögzítik a legősibb időktől kezdve.

Az Újszövetség ezzel szemben a Jézusra és első híveire vonatkozó írásokból áll.

A keresztén Biblia  mind az Ószövetséget, mind az Újszövetséget tartalmazza.

Az Ószövetség 39 könyve mindvégig irányítója volt a zsidó népnek,a történelme során.Jézus is ezeket az írásokat olvasta.

A zsidók számára ebből a legfontosabb a Tóra, azaz a biblia első 5 könyve.Tóra tanítást jelent.

A zsidó gyülekezetek, minden szombaton egy részletet hallgattak meg a Tórából, a zsinagógában.Az év 52 hete folyamán az egész szövetséget végigolvassák.Azon a napon,amikor elérnek a Tóra utolsó verséig, és újra a Genezis első verse kerülne sorra, ünnepséget tartanak, amelynek neve Szimhat Tóra, azaz a törvény öröme.Menetben táncolják végig a zsinagógát s hálájuk jeléül a Tóra tekercseit emelve az ég felé.A keresztény istentiszteletekben is gyakran olvasnak részleteket az Ószövetségből.

A benne foglalt történetekből sokat tudhatunk meg az Istenről és más emberekről ,önmagunkról is.

A Tóra azért is fontos a zsidőságnak, mert bennük foglaltatnak az isten szavai,amelyeket Mózesen keresztül közölt őseikkel, a zsidók népével.Gyakran említik a Tórát úgy mint Mózes öt könyvét.

Az Ószövetséget három csoportra osztják:

1./Történeti könyvekre

2./Költői és bölcsességi írásokra

3./Próféták könyveire.

Érdekességként írom le,hogy az Ószövetség első könyveinek szövege eleinte szájhagyomány útján szállt nemzedékről nemzedékre.Végül héber nyelven jegyezték le pergamenre, ami akkor még állatbőrből készült.Minden szavát gondos írnokok másolták, így maradt ránk.

Csupán érdekességből írom le,hogy a zsidó ifjak még kis korukban kezdik el tanulni a Tórát.Amint elérik a 16 évüket a parancsolat fiai lesznek.Ekkor születésnapjukon már felolvashatnak a Tórából a zsinagógában.A zsidó lány azonban már 12 éves korban a parancsolat lánya lessz és már felnőtté avatják,ceremóniákkal ünneplik.

Nagyon érdekesnek találom s remélem olvasóim is a Holt-tengeri tekercsek történetét.

1947-ben egy arab pásztorfiú  ókori tekercsekre bukkant egy barlangban,a Holt-tengernél.

Töredékes formában az Ószövetség minden könyve előfordult rajtuk.Valószínűleg Jézus korában jegyezték le őket, egy Kumrán melletti zsidó szerzetes közösségben és a zsidó szekta tagjai rejtették el.Ez arra is rávilágit,hogy milyen pontossággal jegyezték le az írás szavait a kezdettől mindmáig.

Az ÚJSZÖVETSÉG 27 könyvből áll.

Az első négy Máté, Márk, Lukács és János evangiliuma Jézus életét, halálát és feltámadását beszéli el.

EVANGÉLIUMOK-ról ejtenék már pár szót.

Görög eredetű szó ami örömhírt jelent.Eleinte az evangáliumok szavait is szájról szájra adták.Tudósok véleménye szerint Márk evangélima rögzíthette először írásban a szöveget, miközben más-más anyaggal bővítették is.János evangéliuma különbözik a többiétől.Kevesebb eseményt rögzít Jézus életéből, példabeszédeit is mellőzi, de annál többet ír arról ki volt a mester és mit tanított.

Az evangéliumok Jézus halálát megelőző három évre irányítják rá a figyelmet, és inkább a fontos eseményeket emelik ki.

Az evangéliumok írói Jézus tanítványai voltak.Céljuk az volt,hogy Jézus tanításait minnél több embehez eljuttassák, és a jövendő nemzedékek számára is megörökítsék.

Manapság a Bibliának számos fordítása van.Összesen 1900 nyelvre fordították már le,egészében vagy részben.

Az emberiségben ill. az emberiség nagyobb részének van tehát lehetősége,hogy saját nyelvén olvassa.

Én információnak szántam ezt a véleményt, azoknak akik szeretnének tisztában lenni pár fogalommal!

+Erősségek

Mindenki számára hasznos lehet!

-Hátrányok

Nem teljes körű!

janosom

Ajánlom

+1

Szabálysértés bejelentése

Minden hozzászólás

Értesítés a
0 Legyél az első, aki hozzászól
Inline Feedbacks
View all comments

Más vélemények

Mit kell tudni a BIBLIÁRÓL?! fotók

2022.06.28

+1

Vélemény a vízözönről!

Akik nem ismerik a Biblia történeteket, bizonyára várják,hogy a Noé bárkája véleményem után írjak a bárka elkészülése utáni történetekre.Előzőekben leírtam a Noé bárka készítésénak okát, körülményeit...
Mit kell tudni a BIBLIÁRÓL?! fotók

2022.06.28

Noé bárkájáról röviden!

Ki ne halott volna már Noé bárkájáról?Sokan halottak rólla, de valójában arra a kérdésre,hogy kik vagy kik készítették el, ezt a bárkárt, s miért is készítették stb. nem biztos,hogy...

Mit kell tudni a BIBLIÁRÓL?! fotók

2022.06.28

+1

Két bibliai személyiség, Káin és Ábel!

Ebben a véleményben két biblia személyiségről írok!Ismereteimet felhasználva igyekszem lényegre törően információkat szolgáltatni olvasóimnak.Igérem rövid leszek,de a lényeges ismeret anyagot én sem...