Partnerprogram

  1. Fogalmak és meghatározások

1.1. A partnerprogramban való részvételről szóló megállapodásban  hacsak a szöveg közvetlenül nem utal másra  az alábbi kifejezések a következő jelentésekkel bírnak: 

 

„Webhely” – azon weboldalak összessége, amelyek a Velemenyeim.hu domainen találhatók. 

„Aktív fiók” – olyan Felhasználó fiókja, aki a Webhelyen legalább 1 véleményt tett közzé az utóbbi 30 (harminc) naptári nap leforgása alatt. 

„Vélemény”  irodalmi mű vagy összetett tárgy, beleértve a Felhasználó által a Programmal összhangban létrehozott irodalmi és fotóelemeket, amelyek tartalmazzák a felhasználó véleményét a Termékről. 

„Termék” – áru, szolgáltatás, cég, hely (turisztikai célpont), internetes oldal vagy más hasonló termék, amelyről a Felhasználó Véleményt hoz nyilvánosságra. 

„Program” – jelen partnerprogramban való részvételről szóló megállapodás. 

„Megtekintés” – a Véleményt tartalmazó weboldal megtekintése. 

 

1.2. Az összes többi kifejezés és meghatározás, amely a Program szövegében található, a Hungary törvények, ezen Megállapodás és az internethálózatban megszokott szabályok szerint kerül értelmezésre. 

1.3. A Program fejezeteinek (cikkek) megnevezései kizárólag a Program szövegének kényelmét szolgálják, és azok szó szerint vett jogi értékkel nem rendelkeznek. 

 

  1. A Program megkötésére irányuló elvek

2.1. A Program szövege folyamatosan a  weboldalon található, és a Hungary törvényeknek megfelelően tartalmazza az összes alapvető feltételt és nyilvános ajánlatot. 

2.2. Az ajánlat megfelelő elfogadásának tekinthető a Felhasználó által következetesen végrehajtott alábbi műveletek sora: 

2.2.1. ismerkedés a Program feltételeivel és a Webhelyen történő regisztráció; 

2.2.2. az „Új vélemény hozzáadása” vagy a „Saját vélemény megírása” gomb megnyomása a Saját fiókban. 

2.3. A Program 2.2. pontban jelölt műveleteinek végrehajtása pillanatától az ajánlat elfogadottnak tekintendő, a Program feltételei pedig kötelezőek a Felhasználó számára. 

2.4. A Szervezőnek joga van bármikor megváltoztatni a Program feltételeit, és a felhasználónak minden új Vélemény közzététele előtt meg kell ismerkednie a Programmal, egy új Vélemény közzététele pedig azt jelenti, hogy a Felhasználó elfogadja a Program új feltételeit. Amennyiben a Felhasználó nem ért egyet a Program új feltételeivel, úgy a Felhasználó nem jogosult új Vélemény közzétételére, ez esetben, amennyiben elérte a díjazás kiadásának minimális összegét  ami nem kevesebb mint 10 000 forint  , a Felhasználónak joga van felvenni a kapcsolatot a Szervezővel, a Felhasználó számláján fennmaradó pénzeszközök a Program feltételeivel összhangban történő felvétele érdekében. 

 

  1. A Program tárgya

3.1. A Partnerprogram célja a felhasználók vonzása, valamint a Webhely forgalmának növelése. 

3.2. A Felhasználó Szervező által a Program 4. fejezetében meghatározott követelményeivel összhangban készít egy Véleményt, a Szervező pedig a Program feltételeinek megfelelően honoráriumot fizet a felhasználó számára. 

 

  1. A Vélemény megírását érintő követelmények

4.1. A Véleménynek egy olyan adott Termékről kell szólnia, amely a Vélemény megírásának pillanatában jelen van a piacon, és elérhető a fogyasztók széles köre számára. A felhasználó vállalja, hogy megjelöli a termék teljes nevét, beleértve a termék típusát, márkáját és a termék megnevezését. 

4.2. A Véleményeket a Velemenyeim.hu webhely szabályaival összhangban kell megszerkeszteni.  

4.3. Ahhoz, hogy a vélemény szövegét, mint irodalmi alkotást jóváhagyják a publikáláshoz, annak terjedelme legalább 250 karakter kell hogy legyen. 

 

  1. Felhasználó díjazása és az elszámolás rendje

5.1. A felhasználó a következő típusú díjazásban részesül: 

5.1.1. Bónusz jár a vélemények közzétételéért, melynek mértéke a véleményezett termék/szolgáltatás kategóriájától, a témában szereplő egyéb vélemények számától, a vélemény minőségétől, aktualitásától és hasznosságától függ. A bónusz a Vélemény közzétételétől számított 7 munkanapon belül kerül felszámításra. A legnagyobb bónuszokat az alábbi kategóriákban tett értékelésekért adjuk: „Szépség és egészség”, „Autó”, „Műszaki”, „Pénzügy”, „Turizmus”. 

5.1.2. A szerző véleményeinek díja a weboldal más felhasználói által való megtekintéséért 5 forint a vélemény minden egyes felhasználó által után (vagyis 5000 forint minden 1000 megtekintő után).

5.1.3. Amennyiben a Felhasználó véleményének megtekintése azok által történik, akik az Ő egyéni promóciós kódjával regisztráltak a „Hozz egy barátot” program keretében, az adott Felhasználó véleményének megtekintéséért 20%-al magasabb díjban részesül. 

5.1.4. Egy másik Felhasználó promóciós kódjával történő regisztráció esetén az egyszeri díj 10 forint. 

5.1.5. A nyilvános moderálásban való részvételért a Felhasználó szintén díjazásban részesül. 

5.2. A Vélemény megtekintései után járó jutalom a Webhelyen való közzététel egész ideje alatt felszámításra kerül, feltéve, hogy a Felhasználó fiókja aktív. A javadalmazás nem kerül felszámításra, amennyiben a felhasználói fiók nem aktív. 1500 karakternél rövidebb értékelésekért nem számítunk fel jutalmat. 

5.3. A Szervező nyilvántartást vezet a Felhasználó díjazásáról, emellett a díjazás összegét a Felhasználó a Saját fiókban tekintheti meg. A Szervező naponta egyszer frissíti az Aktív fiókkal rendelkező Felhasználó díjazására vonatkozó információt. Ha egy Felhasználó, akinek a fiókja nem volt aktív, új Véleményt tesz közzé, akkor fiókja újra aktiválódik. Ugyanakkor a javadalmazás kifizetésekor azok a korábban közzétett Véleményekkel kapcsolatos megtekintések, amelyek abban az időszakban érkeztek, amikor a felhasználói fiók nem volt aktív, nem kerülnek felszámításra.  

5.4. Ha a Felhasználó jutalmának összege eléri a 10 000 (tízezer) forintot, akkor a Szervező a Program 6.1 pontja szerint kiszámított összeget fizeti a Felhasználó számára, a Barion rendszerben létrehozott virtuális pénztárcába. A Szervező csak a Felhasználó kérése alapján fizeti ki a díjat, amely tartalmazza a Felhasználó Barion pénztárcájának e-mailjét, a Saját fiókban található „Saját pénzem” fülnél. 

5.5. A személyes fiókban feltüntetett pénztárca számának/nevének helyességéért kizárólag a Felhasználó felel. A Felhasználó személyes számláján megadott adatok alapján történő megfelelő átutalással a Szervező elismeri, hogy a fizetési kötelezettséget megfelelően teljesítette, átutalva ide a jutalmat. Az összes költség, amely a javadalmazás átutalásával és a meghatározott összeg Barion pénztárcából történő kivonásával jár, a Felhasználó költségét terheli. 

5.6. Azon Vélemény publikálásáért nem jár jutalom a Szervező részéről, amely nem felel meg a 4. pontban elvárt követelményeknek. Erről a Szervező hozza meg a döntést, amely a Felhasználók negatív értékelésein és egyéb kommentjein is alapulhat. 

 

  1. 6. A Megtekintések számlálása

6.1. A Megtekintések számlálása automatikusan történik, a Webhely szoftveres programjai segítségével. A Felhasználó egyetért az ilyen számítás helyességével és megbízhatóságával. 

6.2. A Megtekintések számlálása felfüggesztésre kerül, ha a felhasználói fiók inaktívvá válik, és csak annak újraaktiválása után folytatódik. 

6.3. A Megtekintések számlálásakor nem veszik figyelembe: 

6.3.1. a Véleményt közzétevő Felhasználó Megtekintéseit; 

6.3.2. a Felhasználók ismételt Megtekintéseit; 

6.3.3. a Felhasználó által a Program 6.4. pontjában meghatározott tevékenységek eredményeként kapott Megtekintéseket. 

6.4. A Felhasználónak tilos: 

6.4.1. növelni a Megtekintések számát azáltal, hogy megnézi az általa írt Véleményt egy másik számítógépről; 

6.4.2. növelni a Megtekintések számát spam és fizetett megtekintő rendszerek segítségével; 

6.4.3. bármilyen technikai eszközzel növelni a Megtekintések számát; 

6.4.4. hivatkozó/partneri linkeket és kódokat felhasználni (csak a közvetlen hivatkozások megengedettek); 

6.4.5. bárkihez olyan kéréssel fordulni, hogy az tekintse meg a Felhasználó összes Véleményét, beleértve a Megjegyzések segítségével történő kérést; 

6.4.6. közzétenni a Visszajelzés linkjeit, megsértve a Program 6.5. pontjában foglaltakat. 

6.5. A Felhasználó hivatkozásokat tehet közzé a Felhasználó Véleményéhez a következő módon: 

6.5.1. barátoknak és ismerősöknek címzett üzenetekben; 

6.5.2. a Felhasználó saját blogjában, a közösségi hálózatokban létrehozott saját profiljában; 

6.5.3. tematikus fórumokon, beleértve azt, amelyre feliratkozott a Felhasználó, ha a Vélemény témája megegyezik a fórumban megvitatott témával.