Szabályok

Ezen megállapodás egyrészről a Velemenyeim.hu adminisztrátora, másrészről pedig az internethálózat azon felhasználója között jött létre, aki elfogadta az internethálózat https://velemenyeim.hu/rules címén közzétett ajánlatot. Jelen Megállapodás a következőkről szól:

1. Fogalmak és meghatározások

1.1. Ezen felhasználói megállapodásban – ha a szöveg kifejezetten másként nem rendelkezik – az alábbi terminusok jelentése a következő:

„Adminisztrátor” – jogi személy, aki a Velemenyeim.hu domain adminisztrátoraként, rendszergazdájaként szerepel.

„Hozzászólások” – a Felhasználó által kifejezetten a Véleményekkel összefüggésben létrehozott vagy létrehozandó mű, amely a szerzői jogok hatálya alá tartozik.

„Saját fiók” – a Webhely védett oldalainak összessége, amelyet a Felhasználó regisztrációja eredményeként hoztak létre; alkalmazásával a Felhasználó megváltoztathatja és kiegészítheti adatait, fogadhat és szerkeszthet egyéb, a weboldal funkcionális jellemzői által biztosított információt.

„Vélemény” – a Webhely felhasználói által létrehozott vagy létrehozandó mű, amely a szerzői jogok hatálya alá tartozik.

„Felhasználó” – az a személy, aki megállapodást kötött a Rendszergazdával az interneten található ajánlat elfogadása révén, a https://velemenyeim.hu/rules hálózati címen. A webhely felhasználója nem lehet 18 éven aluli személy.

„Webhely” – az információk, szövegek, grafikai elemek, formatervezés, képek, fényképek és videoanyagok, valamint a szellemi tevékenység egyéb eredményeinek összessége, továbbá olyan, az információs rendszerben található számítógépes programok, amelyek biztosítják az ilyen információ elérhetőségét az interneten a https://velemenyeim.hu vagy más hálózati címen, de a Velemenyeim.hu domain zónáján belül.

A webhely területe, amely a https://velemenyeim.hu vagy más hálózati címen érhető el, de a Velemenyeim.hu domain zónájában, összetett objektum, amelynek létrehozása az Adminisztrátor által van megszervezve.

„Megállapodás” – jelen felhasználói megállapodás.

Felek” – a Rendszergazda és a Felhasználó.

1.2. A Megállapodás szövegében szereplő összes többi terminust és meghatározást a Felek a magyar törvényekkel és a vonatkozó kifejezéseknek az interneten kialakult szokásos értelmezési szabályaival összhangban értelmezik.

1.3. A Megállapodás főcímeinek (cikkeinek) elnevezése kizárólag a Megállapodás szövegének kényelmesebb felhasználására szolgál, és nem hordoz szó szerinti jogi jelentést.

 

2. A Megállapodás megkötésének rendje

2.1. Jelen Megállapodás szövege állandó jelleggel elérhető a https://velemenyeim.hu/rules weblap hálózati címén, tartalmazza az összes alapvető feltételt és nyilvános ajánlatként él.

2.2. Az Ajánlat megfelelő elfogadása a következő műveletek Felhasználó általi következetes végrehajtásának minősül:

2.2.1. a Megállapodás feltételeinek megismerése;

2.2.2. megbízható és naprakész információ hiteles adatokként való (felhasználónév, e-mail cím, jelszó és annak ismételt megerősítése) és digitális kód (captcha) megadása a regisztrációs űrlapon, amely a „Regisztráció” linkre kattintva érhető el;

2.2.3. a megfelelő karakter kipipálása egy speciális mezőben az „Elfogadom a Felhasználói megállapodást és a Partnerprogram szabályait” cím alatt a kitöltött regisztrációs űrlapon;

2.2.4. a kitöltött regisztrációs űrlapon a „Regisztráció” gombra való kattintás.

2.3. A Megállapodás 2.2. pontjában meghatározott műveletek végrehajtásának pillanatától kezdve az ajánlat elfogadottnak minősül, és a Megállapodás az alábbiakban meghatározott feltételekkel jön létre.

 

3. A Megállapodás tárgya

3.1. A Rendszergazda lehetőséget biztosít a Felhasználó számára a Webhelyhez való hozzáféréshez, a Vélemények létrehozásának és közzétételének jogához, a Felhasználó által kiválasztott Véleményekhez fűzött új megjegyzésekkel kapcsolatos legfrissebb információkhoz, a Megjegyzések közzétételéhez, a Felhasználó pedig kizárólagos jogokkal ruházza fel a Rendszergazdát a Felhasználó által létrehozott Vélemények és Megjegyzések tekintetében.

 

4. A Webhely használatának rendje

4.1. A nyilvántartásba vétel előtt az Adminisztrátor minden személy számára biztosítja – beleértve azt a személyt is, aki később, a Megállapodásban meghatározott tevékenységet elvégzi – a Felhasználóvá válást, hozzáférést a Webhelyhez, a Webhelyre vonatkozó információhoz, ideértve a Véleményeket és Megjegyzéseket, anélkül, hogy Megjegyzéseket tenne közzé, valamint a Webhely és a Saját fiók más, a Felhasználók számára elérhető funkcióit felhasználhatná.

4.2. A regisztráció után a Felhasználó hitelesítő adatok segítségével (felhasználónév és jelszó) fér hozzá a személyes fiókjához.

4.3. A Saját fiókban elérhető funkciók által a Felhasználó a következőkre kap lehetőséget:

4.3.1. módosíthatja a hitelesítő adatokat (e-mail cím és jelszó), képeket csatolhat – a Megállapodás 8.3.6. pontok rendelkezései figyelembe vételével és egyéb módon, amelyet a Saját fiók felhasználói felülete biztosít az adatok megváltoztatására és kezelésére;

4.3.2. személyes üzeneteket válthat a Webhely más felhasználóival;

4.3.3. feliratkozhat Véleményekre, valamint információt és – amennyiben elérhető – értesítéseket kaphat a Felhasználó e-mail címére (amelyet a Webhelyen történő regisztráció során megadott) a Webhely felhasználói által Véleményhez hozzáadott új megjegyzésekről, amelyekre a Felhasználó feliratkozott a Saját fiókjában;

4.3.4. Véleményeket és Megjegyzéseket publikálhat.

4.4. A Felhasználó köteles biztosítani a jelszó biztonságát és védelmét harmadik felek tekintetében. A jelszó elvesztése vagy kompromittálása esetén, valamint abban az esetben, ha harmadik felek jogtalanul férnek hozzá a Saját fiókhoz, a Felhasználó haladéktalanul köteles értesíteni erről a Rendszergazdát a következő e-mail címen: info@velemenyeim.hu. Az ilyen üzenet kézhezvételéig a Felhasználó Saját fiókján keresztül végrehajtott összes tevékenység a Felhasználó által végrehajtottnak számít.

4.5. A Felhasználó köteles a Webhelyet és a Saját fiókot jóhiszeműen, a magyar törvények szerint, a harmadik felek jogainak és szabadságának megfelelően, az erkölcsi normák megsértése nélkül, valamint olyan hardver vagy műszaki eszköz alkalmazása nélkül használni, amely megváltoztathatja a Webhely működését és a Saját fiókot, illetve amely a rendes használat során nem alkalmazott. A Felhasználó egyebek közt vállalja, hogy nem tesz közzé a webhelyen olyan információt, amely sérti Magyarország törvényeit, vagy harmadik személyek jogait és érdekeit. A Felhasználó kizárólagos felelősséggel tartozik minden olyan jogellenes tevékenységért, amelyet a Felhasználó a Webhelyen visz véghez.

 

5. Visszavonási követelmények

5.1. A Véleményt egy adott terméknek kell szentelni, amely a Vélemény elkészítésekor a piacon jelen van, és a fogyasztók széles köre számára elérhető. A Felhasználó vállalja, hogy megjelöli a termék teljes nevét, beleértve a termék típusát, a márkáját és a termék megnevezését. A Márka és Megnevezés mezők kitöltésekor csak a latin és magyar ábécé betűi használhatók.

5.2. Nem engedélyezett azon Vélemények közzététele, amelyek a következőkről szólnak:

5.2.1. egyedi termékek, ideértve a sajátkezűleg és a rendelésre készített portékákat is;

5.2.2. ritka termékek, beleértve az antik árucikkeket;

5.2.3. a törvény megsértésével gyártott termékek, ide értendők a hamisított termékek is;

5.2.4. szexuális jellegű termékek;

5.2.5. szerencsejátékokkal kapcsolatos termékek;

5.2.6. olyan termékek, amelyek célja megegyezik a jelen Webhellyel, vagy ahhoz hasonló;

5.2.7. a szerzői jogok törvényeit sértő termékek/webhelyek;

5.2.8. a felhasználók, a hirdetők és más személyek megtévesztésére, becsapására szolgáló termékek, valamint a fizetett közvélemény-kutatások, kattintások, kedvelések, megosztások, szörfözés stb. webhelyei;

5.2.9. a termékhez csak közvetetten kapcsolódó tevékenységek vagy cselekvési módszerek, ideértve a recepteket;

5.2.10. konkrét személyek nevükkel és egyéb személyes adataikkal, a termékekkel való kapcsolatuktól függetlenül;

5.2.11. 200 000-nél kevesebb feliratkozott követővel rendelkező személyes YouTube oldalak és csatornák;

5.2.12. politika és politikusok;

5.2.13. parfümök és kozmetikumok, amelyek nem az eredeti (hanem adagolós) csomagolásban vannak;

5.2.14. ápoló kozmetikumok mintái, amennyiben a minta mennyisége nem elegendő az eredmény értékeléséhez:

 • olajok/folyadékok/hajápolásra szolgáló ampullák, melyek kevesebb mint 10 ml terméket tartalmaznak;
 • egyéb hajápoló termékek, melyek kevesebb mint 30 ml terméket tartalmaznak;
 • testápoló termékek, melyek kevesebb mint 20 ml terméket tartalmaznak;
 • szemöldököt/szempillát/körmöt/ajkat/szemkörnyéket érintő szerek, melyek mennyisége kevesebb mint 3 ml.;
 • egyéb arcápoló termékek – kevesebb mint 7 ml-es kiszerelésben;

(A minimális mennyiség követelménye nem vonatkozik parfümökre, dezodorokra, sminkre vagy egészségügyi termékekre.)

5.2.15. testápoló kozmetikumok, diéták, kozmetikai és/vagy műtéti eljárások, ha a termék alkalmazása vagy az eljárás után nem telt el elegendő idő az eredmény értékeléséhez (általában legalább egy hét a kozmetikumok tesztelésére, legalább kettő a műtétekre és egyéb eljárásokra);

5.2.16. több termék egyszerre – minden Vélemény egy adott termékről, szolgáltatásról vagy tárgyról szól;

5.2.17. olyan munkáltatók vagy szervezetek, akiknek/amelyeknek a Véleményt nyilvánító alkalmazottként dolgozik, vagy valaha akként dolgozott;

5.2.18. sorozatok, ha kevesebb mint három epizód jelent meg belőle;

5.2.19. online üzletek a közösségi hálózatokon, fiókok és csoportok a közösségi hálózatokon.

5.3. A Vélemény a következő követelményeknek kell, hogy megfeleljen:

5.3.1. kreatív, vagyis a Felhasználó köteles saját kreatív munkájával Véleményt készíteni anélkül, hogy harmadik feleket von be a Vélemény létrehozásába;

5.3.2. kizárólag a termék személyesen történő felhasználása során szerzett tapasztalatok alapján készülhet, kivéve a 18 év alatti gyermekeknek szánt árukat, az időseknek és a fogyatékkal élőknek készített speciális termékeket, valamint az állatoknak gyártott termékeket;

5.3.3. megbízható, vagyis nem tartalmazhat tudatosan hamis információt;

5.3.4. értékelő, vagyis a Véleménynek tartalmaznia kell a Felhasználó értékelését a termék tulajdonságairól, ahol a Vélemény nem tartalmazhat olyan információt, amely sérti harmadik személyek méltóságát és jó hírnevét (ideértve a jogi személyeket is), nem sértik Magyarország törvényeit, erkölcsi normáit;

5.3.5. egyedi, vagyis a Felhasználónak nincs joga a Webhelyen olyan Véleményt tenni közzé, amely ismétlődik, vagy a Felhasználó korábban közzétett munkáján alapul;

5.3.6. informatív, azaz a Felhasználónak tükröznie kell a Véleményben a Termék fő fogyasztói tulajdonságait, ugyanakkor nem befolyásolhatja a Termék fogyasztói tulajdonságait más Felhasználók számára, ideértve a filmek és a könyvek tartalmának felfedését is.

5.4. A Véleményben szereplő fotóknak, videóknak és képernyőképeknek meg kell felelniük a következő szabályoknak:

5.4.1. a Véleményben szereplő fényképeknek egyedieknek, kiváló minőségűeknek, egyértelműeknek kell lenniük, és kapcsolatban kell állniuk a Vélemény tárgyával (tilos az internetről származó képeket használni, és nem megengedett a használt termék eredményének grafikus szerkesztőkben történő torzítása);

5.4.2 a képernyőképeket a Vélemény szerzőjének kell elkészítenie, és csak a következő esetekben csatolhatók:

 • a „Mozi és TV” fejezetben szereplő véleményekhez megengedett a filmből való képkockák hozzáadása a vélemény szerzője által készített képernyőképek formájában;
 • weblapok, játékok, alkalmazások, e-könyvek (a borító kivételével) képernyőképei, amennyiben azok a vélemény tárgyát képezik;
 • térképképek, ha kapcsolódnak a vélemény témájához;
 • tudakozó információinak képernyőképei a vélemény témájáról, amelyek nélkül a vélemény értelme, tartalma nem világos;
 • kozmetikumoknál megengedett az általános összetétel és az összetétel elemzésének képernyőképe. Az egyes alkotóelemek leírása (elemzése) csak szövegesen készülhet, és csak idézetben megengedett;

(Tilos képek képernyőképeit csatolni, ideértve a fényképeket, rajzokat, e-könyvek borítóit.)

5.4.3. a képekből álló kollázs csak abban az esetben megengedett, ha tartalmaz legalább egy, a szerző által készített egyedi képet, mely az egész kollázs méretének legalább negyede (a Vélemény szerzője felelősséggel tartozik mások fotóinak használatáért, és a kollázshoz csak azokat a fotókat adhatja hozzá, amelyek engedélyek alapján jelennek meg, valamint lehetővé teszik azok ingyenes, kereskedelmi célokra irányuló felhasználását);

5.4.4. a véleményhez csatolt videót a Vélemény szerzőjének kell létrehoznia.

5.5. Tilos harmadik felek díjazásának vagy ajándékainak közzététele, valamint harmadik felek által szervezett versenyek vagy promóciók publikálása.

5.6. A felhasználónak joga van csatolni a véleményhez az áruk/szolgáltatások vásárlását igazoló dokumentum képét. Az alátámasztó dokumentumokat a Vélemény oldalán teszik közzé. Igazoló dokumentumokként a következők megengedettek:

1) üzletből származó csekk, számla, amely tartalmazza a termék vagy szolgáltatás nevét (latin vagy cirill betűkkel írva), árát, valamint a csekk részleteit és az azt kiállító szervezet nevét – a számlán szereplő adatok részletei elegendőek a vásárlás hitelesítéséhez;

2) NEM üzletből származó csekk, amely tartalmazza a termék vagy szolgáltatás nevét (latinul vagy cirill betűkkel), árát, valamint a csekk részleteit és az azt kiállító szervezet nevét;

3) moziba, színházba, múzeumba, koncertre, sporteseményre stb. szóló jegyek fotói.

(Ha egy filmről szóló vélemény a premier napján vagy korábban készült, akkor csatolni kell az alátámasztó dokumentumokat.)

5.7. Tilos az olvasók elvárásait megtévesztő clickbait fejlécek, valamint olyan szövegek közzététele, amelyek csak a figyelem felkeltésére készültek, és a következőket tartalmazzák:

 • információ elrejtése, amely nélkül lehetetlen megérteni az anyag tartalmát (például: „Ennek a krémnek az összetétele valami váratlant tartalmaz…”);
 • értelmetlen, érzelmileg színes mondatok (például: „Sokkolva vagyok! Erre aztán nem számítottam!”);
 • a tények túlzása vagy hamis bemutatása (például: „Ez a csokoládé megölhet. Egy vélemény, amely milliókat menthet meg.”);
 • túl sokszor előforduló nagybetűk, írásjelek, hangulatjelek stb. (például: „Nekem NEM TETSZETT!!!!”);
 • felszólító mód, tegező mód (például: „Lépj be a véleményekhez, tudd meg az igazságot!”);
 • a szöveg eltorzítása; extra szóközök vagy azok hiánya, helyesírási hibák (például: „A pizzza nemigaziiii!Engem nemversz áááát!”).

5.8. Tilos az ajánló/partneri linkek és kódok, valamint a hashtagek és promóciós kódok hirdetése a Véleményben. Tilos az üzletekhez és a közösségi médiához kapcsolódó linkek közzététele.

5.9. A harmadik féltől származó bármely információt, ideértve a saját szavakkal átírt információt is, idézetként kell kiadni (idézőjel gombja). Például idézetként jelenhet meg: az összetétel elemzése, a termék összetevőire vonatkozó információ, tudakozó/történelmi információ.

 

6. A vélemények és megjegyzések szerzői jogai

6.1. A Felhasználó önként készít véleményeket és/vagy megjegyzéseket a Webhely részeként történő felhasználásra, és intézkedéseket tesz a vélemények és/vagy megjegyzések közzétételére a weblapon.

6.2. A Vélemények és Megjegyzések nem sérthetik harmadik felek jogait, szabadságát és érdekeit, nem tartalmazhatnak szándékosan hamis információt, valamint harmadik személyek (köztük jogi személyek) méltóságát és hírnevét megcáfoló információt, továbbá nem sérthetik Magyarország törvényeit és erkölcsi normáit.

6.3. A Vélemény és/vagy Megjegyzés Webhelyen való közzétételének pillanatától kezdve a Felhasználó ingyenesen átruházza (elidegeníti) a Felhasználó által a Webhelyen létrehozott és közzétett összes Véleményhez és/vagy Megjegyzéshez a teljes és kizárólagos jogát. A Felhasználónak joga van közzétenni Véleményét blogjában/más forrásában, legkorábban két héttel a Vélemény weboldalon történő közzététele után.

6.4. Mivel a Vélemények és Megjegyzések a Webhely szerves részét képezik, azokat a Felhasználó nem törölheti, és nem vonhatja vissza. Abban az esetben, ha a Vélemény és/vagy Megjegyzés nem felel meg a megállapodás 5. pontjában meghatározott követelményeknek, akkor az Adminisztrátornak joga van az ilyen Véleményt és/vagy Megjegyzést törölni.

6.5. A Felhasználó a következőkre ad engedélyt a Rendszergazdának:

6.5.1. publikálhatja a Véleményt a többi véleménnyel együtt a webhelyen, amelyek ugyanarra a termékre vonatkoznak;

6.5.2. használhatja a Véleményt a Megjegyzésekkel együtt, az ilyen hozzászólások művészi értékétől függetlenül.

 

7. A Felhasználó személyes adatai

7.1. A Felhasználó hozzájárul az általa benyújtott személyes adatok feldolgozásához az Adminisztrátor által, amelyeket a Megállapodás megkötésekor rögzített, ideértve a következőket:

7.1.1. vezeték- és utóneve;

7.1.2. e-mail címe;

7.1.3. lakóhelyként megjelölt ország és város;

7.1.4. a Felhasználói e-pénztárca száma a fizetési rendszerekben.

7.2. A személyes adatok Adminisztrátor általi felhasználására vonatkozó eljárást az adatvédelmi politikában rögzítik, amely a Felhasználók számára – a Webhely magyar állampolgársággal rendelkező felhasználóinak – a Webhely https://velemenyeim.hu/politika hálózati címén érhető el.

7.3. Az Adminisztrátornak joga van a Felhasználóval kapcsolatos információt harmadik személyeknek átadni, ha ennek megtételére van szüksége ahhoz, hogy a Rendszergazda teljesítse a Felhasználóval szemben Szerződésből eredő kötelezettségeit.

7.4. A személyes adatok feldolgozása a személyes adatok rögzítését, rendszerezését, felhalmozását, tárolását, pontosítását (frissítését, módosítását), kibontását, felhasználását, továbbítását (terjesztését, biztosítását, hozzáférését) jelenti, beleértve a személyes adatok határokon való átvitelét, személytelenítését, zárolását, törlését, megsemmisítését, és ezek nem tartoznak speciális kategóriákba, amelyek feldolgozásához a Felhasználó írásbeli hozzájárulása szükséges.

7.5. A személyes adatok feldolgozása az Adminisztrátor által a Megállapodás szerinti kötelezettségeinek teljesítése érdekében, a Felhasználónak nyújtott technikai támogatás érdekében, a felhasználók fellebbezéseinek és igényeinek kivizsgálása érdekében történik, valamint a Felhasználó e-mail címére való információs üzenetek küldéséhez, továbbá a weboldalon való regisztráció tényének megerősítéséhez és egy adott személy más, a Webhelyen végrehajtott tevékenysége végrehajtásához szükséges.

7.6. A felhasználó bármikor visszavonhatja a személyes adatok feldolgozására vonatkozó hozzájárulását, valamint törölheti vagy módosíthatja személyes adatait az Adminisztrátor számára az info@velemenyeim.hu e-mail címre, a Felhasználó weboldalon történő regisztrációja során megadott e-mail címéről történő, megfelelő értesítés küldésével. Ugyanakkor a Felhasználó tisztában van vele, hogy a Rendszergazdának joga van folytatni az ilyen információ felhasználását a hatályos törvények által megengedett esetekben.

7.7. A műszaki információ olyan információt jelent, amelyet automatikusan továbbítanak az Adminisztrátornak a Webhely használata során, a Felhasználó eszközére telepített szoftver használatával. A műszaki információ nem személyes adat. Az Adminisztrátor sütiket és hasonló technológiákat alkalmaz, amelyek lehetővé teszik a Felhasználó eszközének azonosítását. A sütik olyan szöveges fájlok, amelyek a Szolgáltató rendelkezésére állnak a Felhasználó eszközének tevékenységével kapcsolatos információ feldolgozására. A felhasználó letilthatja a sütik használatát a böngésző beállításaiban.

7.8. Az Adminisztrátornak joga van bűnüldözési szerveknek vagy más hatósági szerveknek bírósági eljárás részeként vagy bírósági határozat alapján történő nyomozás részeként információt szolgáltatni a Felhasználóról, felszólítás kötelező teljesítése vagy együttműködés útján, valamint a hatályos jogszabályok által előírt egyéb esetekben.

7.9. Az Adminisztrátornak joga van információt szolgáltatni a Felhasználóról harmadik személyek számára a csalással kapcsolatos tevékenységet illetően annak azonosítása és visszaszorítása, valamint a műszaki vagy biztonsági problémák kiküszöbölése érdekében.

 

8. Szellemi tulajdonjog és a Webhely használatának korlátozásai

8.1. A Webhely tartalmazza a Rendszergazda, annak leányvállalatai és más kapcsolódó felek, szponzorok, partnerek, képviselők, a Rendszergazda nevében eljáró összes többi személy és más, harmadik felek tulajdonában lévő szellemi tevékenység eredményeit.

8.2. A Webhely használatával a Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Webhely minden tartalmát és tartalmának szerkezetét szerzői jog védi, a szellemi tevékenység eredményéhez való jog, és ezek a jogok minden formában érvényesek és védettek, minden adathordozón és minden olyan technológiára vonatkozóan, amely mind jelenleg létezik, mind pedig később lesz kifejlesztve vagy létrehozva. A Webhely használatának és a Megállapodás megkötésének eredményeként a Felhasználó nem lesz felruházva semmilyen joggal a Webhely tartalmát illetően.

8.3. A kétség elkerülése érdekében a Felhasználó számára tilos:

8.3.1. másolni és/vagy terjeszteni a Webhelyen közzétett szellemi tulajdon tárgyait, kivéve, ha a Webhely adminisztrációja írásbeli engedélyt ad erre;

8.3.2. a Webhelyen szerzett információt kereskedelmi tevékenységre, nyereségre fordítani, vagy törvénybe ütköző módon felhasználni;

8.3.3. másolni, vagy más módon használni a weboldal szoftveres részét, valamint annak dizájnját;

8.3.4. harmadik felek személyes adatait – lakcímét, telefonszámát, személyigazolványban szereplő adatait, e-mail címét – hozzájárulásuk nélkül tenni közzé a Webhelyen;

8.3.5. bármilyen módon megváltoztatni a Webhely szoftveres részét, a Webhely működésének és teljesítményének megváltoztatására irányuló cselekedetet hajtani végre;

8.3.6. harmadik személyek és embercsoportok jogait és szabadságát sértő szavakat használni felhasználónévként és egyéb számviteli információ formájában, valamint olyan profilképet feltölteni, amely megsérti a magyar törvényeket/nyilvános erkölcsi normákat.

 

9. Különleges feltételek

9.1. A Webhely linkeket tartalmazhat az Internetes hálózat más webhelyeire (harmadik személyek weboldalai). A harmadik feleket és az általuk közzétett tartalmat az adminisztrátor nem ellenőrzi a követelmények betartásának szempontjából (megbízhatóság, teljesség, jogszerűség stb.). A Rendszergazda nem vállal felelősséget semmilyen információért, amely harmadik felek weboldalain lett közzétéve, és amelyhez a Felhasználó a Webhely használata során hozzáfér, beleértve a harmadik felek webhelyein kifejezett véleményeket vagy nyilatkozatokat, állításokat, hirdetéseket stb., valamint az ilyen webhelyek vagy tartalmak elérhetőségéért és a Felhasználó általi használatuk következményeiért.

9.2. Az Adminisztrátor nem garantálja, hogy a Webhely megfelel a Felhasználó követelményeinek, hogy a Webhelyhez való hozzáférést folyamatosan, gyorsan, megbízhatóan és hibák nélkül biztosítja.

9.3. Azon hardver és szoftver hibák, amelyek miatt a Felhasználó képtelen hozzáférni a Webhelyhez és/vagy a Saját fiókjához, mind a Rendszergazda, mind a Felhasználó oldaláról vis maiornak tekinthetők, és felmentik az Adminisztrátort a Megállapodás szerinti mulasztás felelőssége alól.

9.4. Az Adminisztrátornak joga van átruházni a jogokat és átutalni a tartozásokat minden olyan kötelezettséget illetően, amelyek a Megállapodásból, valamint egyéb szerződésekből és megállapodásokból következnek, amelyeket a Felek a Megállapodással kapcsolatban és/vagy a Megállapodás alapján kötöttek. A Felhasználó ezzel hozzájárul a jogok átruházásához és az adósság harmadik félre történő átruházásához. Az Adminisztrátor tájékoztatja a Felhasználót a jogok átruházásáról és/vagy az adósság átruházásáról, a megfelelő információ Webhelyen történő közzétételével.

 

10. Felelősségvállalás

10.1. A Felhasználónak 7 (hét) naptári napon belül válaszolnia kell a Termék gyártója vagy forgalmazója kérésére a Vélemény alapján, különösképp fel kell tüntetnie a rendelési számot, a dátumot, a címet, amikor a Felhasználó megkapta a terméket. A gyártó vagy a forgalmazó kérelmét és a felhasználó válaszát meg lehet küldeni a Megjegyzés vagy a Saját fiókban található üzenet segítségével. A Felhasználónak csak a szervezetek hivatalos képviselőinek ellenőrzött profiljából érkező kérésekre kell válaszolnia (lásd: 10.3. pont).

10.2. Abban az esetben, ha a Felhasználó megtagadja az azonosító adatok szolgáltatását a vállalat képviselőjének, úgy a felhasználó kérelmére az igazoló dokumentumokat közvetlenül a Webhely Adminisztrációjának kell benyújtania. A Webhely adminisztrációja vállalja, hogy a Felhasználótól kapott információt nem hozza nyilvánosságra vagy adja tovább harmadik személyeknek, kivéve a magyar jogszabályokban előírt eseteket.

10.3. Ha egy fiókhoz, profilhoz a Felhasználó hivatalos képviselői státuszt szeretne hozzárendelni, akkor a fiókot birtokló szervezetnek hivatalos levelet kell küldenie a Webhely ügyfélszolgálatához a szervezet fejlécét tartalmazó lapján, amelyből az következik, hogy a regisztrált felhasználónév valóban a vállalat képviselőjéhez tartozik. A levelet aláírással kell hitelesíteni és tartalmaznia kell a szervezet legfontosabb adatait. Az ellenőrzést követően a fiók ellenőrzöttként van meg jelölve, és megkapja a márka/cég hivatalos képviselőjének jogállását.

A levél mintája.

10.4. A vállalatok hivatalos képviselőinek hatásköre a Webhely következő Szabályai által van korlátozva. A vállalatok hivatalos képviselői nem kapják meg a Vélemények moderálásának jogát. A Webhely szabályainak/Magyarország jogszabályainak megsértése esetén a profil, fiók letiltható.

10.5. Az Adminisztrátornak joga van törölni a Véleményt a következő esetekben:

10.5.1. a Megállapodás 5. részében meghatározott, Véleményt illető követelmények legalább egyikének megsértése;

10.5.2. a Szerződés 8.3. pontjának a Felhasználó általi megsértése;

10.5.3. amennyiben a Vélemény a Webhely termékkatalógusának szabályai megsértésével kerül publikálásra;

10.5.4. ha a Vélemény bárki ellen sértéseket és fenyegetéseket tartalmaz, esetleg erőszakra szólít fel.

10.6. Az Adminisztrátornak joga van letiltani a Felhasználó fiókját, ha:

10.6.1. a Felhasználó több fiókot hozott létre;

10.6.2. a Felhasználó Megjegyzést/Véleményt írt, amely sértéseket és fenyegetéseket tartalmaz valakire nézve, vagy erőszakra szólít fel;

10.6.3. az Adminisztráció tudomására jutott, hogy a Felhasználó 18 éven aluli.

 

11. Vitarendezés

11.1. Minden vitát, nézeteltérést vagy követelést, amely a Megállapodás végrehajtásával, felbontásával vagy érvénytelenné nyilvánításával kapcsolatos, a Felek tárgyalások útján igyekeznek megoldani. Az a Fél, amelynek igényei és/vagy nézeteltérései merültek fel, üzenetet küld a másik Félnek, amelyben jelzi a követeléseket és/vagy nézeteltéréseket.

11.2. Amennyiben az üzenetre adott választ a küldő Fél nem kapja meg a megfelelő üzenet elküldésétől számított 30 (harminc) munkanapon belül, vagy ha a Felek nem jutnak megállapodásra a felmerült igények és/vagy nézeteltérések kapcsán, a vita az Adminisztrátor bejegyzett helyén lévő bíróság által kerül rendezésre.

 

12. A Megállapodás feltételeinek módosítása

12.1. Az Adminisztrátornak jogában áll egyoldalúan módosítani a Megállapodás feltételeit, amelyek a Megállapodás új változatának közzétételétől számított 3 (három) napon belül lépnek hatályba.

12.2. A Webhely minden további látogatásakor, mielőtt a Webhelyre és a Saját fiókjába belép, a Felhasználó köteles megismerni a Megállapodás új verzióját. A Webhely és a Saját fiók további használata azt jelenti, hogy a Felhasználó elfogadja a Megállapodás új verziójának feltételeit.

12.3. Amennyiben a Felhasználó nem ért egyet a Megállapodás új verziójának feltételeivel, nem folytatja tovább felhasználói tevékenységét a Webhelyen.

 

13. Záró rendelkezések

13.1. A Megállapodás és az abból származó jogviszonyok Magyarország törvényei által szabályozottak, a kollíziós szabályok figyelembe vétele nélkül. Minden felmerülő vita Magyarország törvényeinek megfelelően kerül rendezésre.

13.2. A Megállapodás valamely rendelkezésének bíróság által való érvénytelenné vagy végre nem hajtandóvá nyilvánítása nem jelenti a Megállapodás egyéb rendelkezéseinek érvénytelenségét.

13.3. A Rendszergazda mulasztása nem fosztja meg őt a későbbi megfelelő intézkedés jogától, attól, hogy később megfelelő intézkedéseket hozzon érdekeinek védelme és a Webhely törvényei szerint védett anyagok szellemi jogainak védelme érdekében, abban az esetben, ha valamelyik Felhasználó megsértette a Megállapodás rendelkezéseit.

13.4. A Felhasználó megerősíti, hogy elolvasta a Megállapodás összes rendelkezését, érti és elfogadja azokat.