PETŐFI SÁNDOR - vélemény

Átlag: 5 (1 szavazat)

Közzétéve 2023 március, 06 - 8:08

PETŐFI SÁNDOR

Felhasználási tapasztalat:: fél év, vagy több
Ár : 2000 Forint

Petőfi Sándor Petrovics Sándor néven született 1823. január 1.-én. Nevét később magyarosította Petőfi Sándorra, mely költői, írói neve is volt. Fontosnak tartotta Magyarországot é s magyarságot, részt vett az 1848as szabadságharcban, forradalomban. Mit-részt vett? Igazi kiemelkedő alakja volt. Nemzeti hős volt, aki sajnos fiatalon hunyt el. Fontos volt számára a forradalmon és szabadságharcon kívül a magyarság paraszti, földműves rétege is, hiszen ő is paraszti sorsból származott. Gyakran találkozunk verseiben, regényeiben a paraszti világ kiemelkedő motívumaival, jellemzőivel, tulajdonságaival.

Magyar, valódi magyar , író és forradalmár, nemzeti hős, a magyar  egyik legismertebb és egyik legkiemelkedőbb alakja. Rövid élete alatt közel ezer verset írt , ebből körülbelül nyolcszázötven maradt az utókorra, és az ismertebbeket sok más nyelvre lefordították

A tanulást tizennyolc esztendős korában abbahagyva színész lett, és ekkor kezdett verseket írni.

Az ifjú gyalog ment , és ott aludt, majd harmadnap a kocsmáros szekerén utazott tovább a legközelebbi állomásig. Innen ,  érintésével érkezett Pestre, ahol március 3–4. körül a Kecskeméti-házban szállott meg. Itt apjával találkozott, de megszökött tőle, és Rónai álnév alatt a  szegődött statisztának. Körülbelül két hónapot töltött a színháznál. Májusban egy rokona, Salkovics Péter mérnök vette magához  azzal a szándékkal, hogy majd a  líceumban fiával együtt taníttatja. Itt vakációzott vele  is, aki szintén rokona volt és mindvégig jó barátja maradt. Egy környékbeli földbirtokos leánya, a szép és gazdag Tóth Róza iránt itt táplált szerelmi ábrándjai még pár év múlva is felhangoztak költeményeiben. Orlai így írja le az akkor látott Petőfit: „középmagasságu, szikár, fahéjszin arczu, sörte kemény barna hajú ifjú, villogó fekete szeme fehérét vércsikok futották át, daczos kifejezésű duzzadt ajkai fölött a bajusz csak most serkedett, hosszú nyaka leeső vállai közül meztelenül nyúlt föl, s nadrágjával egyszinű szürke czérnakabát földte tagjait”. Mikor azonban eljött a szeptember, a mérnök mást gondolt, és azzal a kifogással, hogy úgysem lesz belőle komédiásnál egyéb, sorsára hagyta Petőfit

 

 1844-től élt , majd 1846-tól baráti körével  társaságot szervezett. Fiatal kora ellenére ekkorra már országos ismertségre tett szert. A „” egyik vezetőjeként részt vett az  forradalomban, amelynek a  vált. A 26 éves költő ezután a  küzdelmeiben is részt vett. A  mai álláspontja szerint életét is áldozta a magyar szabadságért, hiszen  esett el a  követő fejvesztett menekülés közben. A  tábornok halálán felbőszült   az üldözött honvédeket kíméletlenül lemészárolták. Eltűnésének minden körülménye azonban még a mai napig sem tisztázódott.

Számos költeménye szinte minden  számára ismert.  című elbeszélő költeményéből daljáték, bábelőadás,  és rockopera is készült. Legismertebb költeménye a , amely az 1848. március 15-i forradalom máig ható üzenete és a magyar hazafias költészet kiemelkedő alkotása. Emlékét  és a  magyarlakta helységeiben több  és emlékház, valamint számtalan utcanév, szobor és emléktábla őrzi.

 

Petőfi egy vérbeli magyar földműves, majd kiemelkedő költő és szabadságharcos, forradalmár volt. Mindenkinek ajánlom aki Kiskőrösre téved, látogat nézzen be Petőfi házába melyben  a költő fiatal korában lakott, és melyet szinte úgy állítottak vissza eredeti állapotára, ahogy a költő, a híres forradalmár hagyott, illetve ahogy a költő élt benne.

 

+Erősségek

NEMZETI HŐS, IGAZI NAGY MAGYAR KÖLTŐ

-Hátrányok

NEM VELÜNK EGY IDŐBEN ÉLT

Kollár Alíz Margit

Ajánlom

0

Szabálysértés bejelentése

Minden hozzászólás

Értesítés a
0 Legyél az első, aki hozzászól
Inline Feedbacks
View all comments